Viesnīcas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Šos noteikumus izstrādāja Jūrmala Golf Course (SIA) valde, un tie nosaka apmeklētājiem (tālāk– viesis) pakalpojumu sniegšanas kārtību, drošību, higiēnas un citas prasības, kuras viesiem jāievēro, viesu tiesības, pienākumus un atbildību (tālāk – Noteikumi). Noteikumi paredzēti savstarpējo attiecību regulēšanai, Viesu atpūtas nodrošināšanai un nepatīkamu pārpratumu, traumu un zaudējumu nodarīšanas novēršanai. Visiem Viesiem neatkarīgi no vecuma ir jāievēro Noteikumi. Pirms viesnīcas apmeklēšanas Viesim ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapņemas tos ievērot, apmeklējot viesnīcu un izmantojot pakalpojumus. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. “Jūrmala Golf CLUB & Hotel” (tālāk -“Viesnīca”) pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmala Golf Course”, reģistrācijas numurs 50103381381, juridiskā adrese: “Golfa laukums”, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

3. Numuru rezervēšana notiek, pieņemot pieteikumus pa tālruni, elektronisko pastu vai izmantojot citus sakaru veidus, kuri ļauj ticami konstatēt, ka pieteikumu veicis klients, kā arī pieteikumus var pieņemt personīgi, ja līgumā nav paredzēts citādi. Lai rezervēšana būtu garantēta, Viesnīca saņem priekšapmaksu vienas nakts cenas apmērā vai autorizē klienta kredītkarti par vienas nakts tarifa summu, ja līgumā nav paredzēts citādi.

4. Ieradušos personu izvietošanu veic Reģistrācijas galda dežurējošais administrators uz termiņu līdz veiktās rezervēšanas datumam, bet ārvalstu pilsoņiem arī vīzas derīguma termiņa robežās.

5. Ja numuru rezervējusī persona nokavē ne vairāk par vienu diennakti, no tās tiek iekasēta maksa par numura faktisko dīkstāvi tā diennakts cenas apmērā, ja līgumā nav paredzēts citādi. Kavējot vairāk nekā vienu diennakti, rezervējums anulējas, persona saņem rēķinu par numura faktisko dīkstāvi numura diennakts cenas apmērā, ja līgumā nav paredzēts citādi.

6. Cena par dzīvošanu numurā ir noteikta viesnīcas tarifos. Tarifi dzīvošanai viesnīcā atrodas uz reģistrācijas galda.

7. Cenā par dzīvošanu viesnīcā ietilpst: seifa, bezvadu interneta, televizora, telefona, ikdienā atjaunojamā minerālūdens lietošana, kā arī taksometra izsaukšana. Pēc Viesnīcas viesu lūguma bez papildus apmaksas tiek nodrošināti šādi pakalpojumu veidi: ātrās palīdzības izsaukšana, medicīniskās aptieciņas lietošana, viesim adresētas korespondences piegāde numurā, pamodināšana noteiktā laikā.

8. Par to, ka vienā numurā kopā ar vecākiem dzīvo bērni līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), papildus maksa netiek iekasēta. Ja vienā numurā kopā ar vecākiem dzīvo bērni no 6 līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot), tiek iekasēta papildus maksa 50% apmērā no papildus gultas cenas. Papildus gultas cena – 30 eiro par nakti bez pievienotās vērtības nodokļa. Par bērnu līdz 6 gadu vecumam brokastīm papildus maksa netiek iekasēta. Par bērnu no 6 līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) brokastīm tiek iekasēta papildus maksa 50% pmērā no brokastu cenas. Par bērnu virs 12 gadu vecumam dzīvošanu vienā numurā ar vecākiem tiek iekasēta pilna cena par papildus gultu un brokastīm.

9.Mājdzīvnieku dzīvošana viesnīcas iemītnieka istabā nav atļauta. Par šā punkta pārkāpšanu tiek iekasēta soda nauda 500 еirо apmērā. Gadījumā, ja Viesnīcas īpašumam vai personālam, vai arī citiem Viesnīcā dzīvojošiem viesiem tiek nodarīts kaitējums, kompensācijas summu par nodarīto kaitējumu nosaka Viesnīcas administrācija vai to nosaka pēc tiesas lēmuma, ja notiek tiesas izmeklēšana.

10.Par papildus maksu Viesnīca sniedz vai var sniegt šādus pakalpojumus: gludināšana, minibāra izmantošana numurā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, serviss istabās (Room Service), restorāns un bārs. Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas, apavu tīrīšanas, transporta pakalpojumus sniedz blakus organizācijas. Viesnīcā sniegto maksas pakalpojumu saraksts un cenas, to iegādes un apmaksas nosacījumi atrodas uz reģistrācijas galda.

11. Viesnīca saviem viesiem piedāvā restorānu un lobo-bāru: Restorāns un lobo-bārs ir atvērts no 12:00 līdz 22:00 darba dienās un līdz 23:00 brīvdienās svētku dienās. Brokastis tiek servētas no 7:00 līdz 10:00, brīvdienās un svētku dienās – no 7:00 līdz 11:00.

12. Istabu servisa dienests (Room Service) darbojas visu diennakti. Ēdienkarte atrodas viesu numuros.

13. Reģistrācijas galds darbojas visu diennakti.

14.Pakalpojumu apmaksa tiek veikta ar kredītkartēm vai debeta kartēm ”MasterCard” un ”Visa” vai skaidrā naudā eiro valūtā, kā arī ar bankas pārvedumu. Visas cenas ir noteiktas eiro valūtā. Visus rēķinu iesniedz eiro valūtā. Ja līgumā nav paredzēts citādi, izmitinot viesi, Viesnīca autorizē viesa kredītkartes par visa mitināšanās perioda izmaksu summu un priekšapmaksas summu par iespējamiem papildus maksas pakalpojumiem no aprēķina 50 еiro par numuru diennaktī vai arī klients iemaksā skaidrā naudā kasē pie Viesnīcas reģistrācijas galda no aprēķina 50 еiro par numuru diennaktī. Ja avanss nav iemaksāts vai ir izlietots, papildus maksas pakalpojumus Viesnīca viesim sniedz tikai pēc priekšapmaksas veikšanas par katru papildus pakalpojumu atsevišķi, izņemot restorānu un bāru, kur apmaksa tiek veikta uz vietas pēc pakalpojuma faktiskās sniegšanas. Galīgo aprēķinu Viesnīca veic, viesim izvācoties no numura. Neizmantotais avansa atlikums tiek atgriezts viesim.

15. Nepilngadīgo, 12-gadu vecumu nesasniegušo pilsoņu reģistrācija Viesnīcā tiek veikta, pamatojoties uz dokumentiem, kuri apliecina kopā ar viņiem atrodošos vecāku (adoptētāju, aizbildņu) vai tuvu radinieku, kuri pavada personu (personas), kā arī šo nepilngadīgo dzimšanas apliecībām.

16. Tiesības uz ārpuskārtas izvietošanu Viesnīcā un atvieglojumiem ir personām, kurām šādas tiesības un/vai atvieglojumi ir noteikti Latvijas Republikas likumdošanā.

17. Viesnīcā ir noteikta diennakts uzturēšanās maksa. Norēķinu stunda viesnīcā – plkst. 12:00, izvietošana tiek veikta no plkst. 14:00. Ja viesis dzīvo Viesnīcā mazāk par 24 stundām, maksu par uzturēšanos iekasē kā par pilnu diennakti, neatkarīgi no viesa ievākšanās un izvākšanās laika, bet vienas norēķinu diennakts robežās.
Gadījumā, ja viesis izvācas pēc norēķinu stundas (12:00), maksu par uzturēšanos iekasē šādā kārtībā: – ja izvākšanās kavējas līdz 6 stundām pēc norēķinu stundas, maksu iekasē līdz 50% no numura diennakts cenas;
– ja izvākšanās kavējas vairāk par 6 stundām pēc norēķinu stundas, maksu iekasē par pilnu diennakti.

Par jebkuru izvākšanās kavēšanos viesim savlaicīgi jāinformē dežurējošais administrators pie Reģistrācijas galda. Gadījumā, ja attiecīgās kategorijas numuri ir 100% aizpildīti vai 100% rezervēto attiecīgās kategorijas numuru ir aizpildīti, Viesnīca ir tiesīga paturēt tiesības atteikt viesim izmantot iespēju pagarināt uzturēšanos Viesnīcā un kavēt izvākšanos pēc norēķinu stundas. Tādā gadījumā viesim ir pienākums atbrīvot numuru līdz norēķinu stundai.
Par jebkuru izvākšanos pirms rezervēšanas galīgā datuma un uzturēšanās beigām, viesim savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms izvākšanās, jāinformē dežurējošais administrators pie reģistrācijas galda.

18. Aizliegts ienest Viesnīcā šaujamieročus un aukstos ieročus, narkotiskās, psihotropās, viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas, indīgas un slikti smakojošas vielas un priekšmetus. Aizliegts atrasties Viesnīcā apģērbā, ar priekšmetiem, produktiem, bagāžu, kura var kaitēt vai bojāt Viesnīcas īpašumu vai kaitēt Viesnīcas viesiem. Administrācija patur sev tiesības šādām personām aizliegt ievākšanos Viesnīcā.

19. Nav atļauts viesnīcas sabiedriskajās zonās pārbīdīt mēbeles, izslēgt apgaismes ierīces, atrasties virsdrēbēs, likt kājas uz galdiem. Aizliegts likt virsdrēbes uz atpūtas krēsliem, dīvāniem, galdiem un krēsliem; tā jānodod garderobē vai arī jānovieto uz tuvumā esošajiem pakaramajiem. Aizliegts izmantot Viesnīcas telpas, izņemot konferenču zāli, pārrunu rīkošanai.

20. Gadījumā, ja ir nozaudētas viennīcas numura atslēgas, viesim nekavējoties tas jāpaziņo dežurējošajam administratoram pie reģistrācijas galda. Viesnīcas viesiem nav atļauts nodot numura atslēgas trešajām personām.

21. Viesnīcas viesiem nav atļauts numuros atvērt logus, ja ir ieslēgti kondicionieri. Viesu pienākums ir aizvērt logus un durvis pirms iziešanas no numura.

22. Dienas laikā numurs ir jāuzkopj. Ja visu diennakti viesim uz durvīm ir uzstādīta zīme ”netraucēt”, reģistrācijas galda dezurējošam administratoram ir tiesības piezvanīt uz šo numuru un apjautāties par viesa pašsajūtu. Gadījumā, ja viesis uz telefona zvanu neatbild, dežurējošajam administratoram kopā ar Viesnīcas administrācijas pārstāvi ir tiesības iekļūt viesa numurā, lai noskaidrotu iemeslus un apstākļus.

23. Smēķēšana ir aizliegta visās Viesnīcas zonās un telpās. Par smēķēšanu viesa rēķinā tiek iekļauta ģenerālās uzkopšanas cena 200 eiro apmērā, uzkopšana viesnīcas sabiedriskajās zonās – 350 еirо. Smēķēšana ir atļauta tikai šim nolūkam speciāli atvēlētās vietās. Gadījumā, ja Viesnīcas viesi smēķē aizliegtās vietās, Viesnīcas administrācijai ir tiesības pieprasīt, lai tādi viesi atstāj numuru (izlikt viņus), vai arī atteikt sniegt viņiem Viesnīcas pakalpojumus sakarā ar Viesnīcas noteikumu pārkāpšanu. 24. Viesnīcas viesiem ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi, sadzīves elektropiederumu lietošanas noteikumi un sanitārās normas.

25. Viesnīcā bez administrācijas atļaujas nav atļauts:
– ienest un lietot jebkurus spirtotos dzērienus, kuri nav iegādāti Viesnīcas restorānā vai bārā; – ienest un lietot jebkurus pārtikas produktus, kuri nav iegādāti Viesnīcas restorānā vai bārā;
– veikt un piedāvāt jebkādus pakalpojumus un pārdot preces;
– spēlēt azartspēles uz naudu.

26. Nav atļauts iznest no numuriem, restorāna un bāra traukus, kā arī pārtikas produktus un dzērienus.

27. Bez speciālas Viesnīcas administrācijas atļaujas jebkurās telpās nav atļauts veikt profesionālu foto-video un kino filmēšanu. Profesionālai var pieskaitīt jebkuru filmēšanu, izmantojot profesionālu tehniku un iekārtas (it īpaši, izmantojot statīvus, apgaismes un citas iekārtas), ar kurām paredzēta attēlu vai videomateriālu iegūšana izmantošanai plašsaziņas līdzekļos vai komercresursos. Iekļūšana Viesnīcā ar profesionālu foto-video un kinoaparatūru tiek veikta pa dienesta ieeju pēc iepriekš sagatavotiem sarakstiem ar Viesnīcas administrācijas atļauju. Izmantojot profesionālas kameras personīgā nolūkā, Viesnīca lūdz viesus un apmeklētājus neizmantot foto zibspuldzi sabiedriskajās zonās un izvairīties no citu Viesnīcas viesu attēlošanas kadros. Nav atļauts apzināti vai nejauši izmantot citu Viesnīcas viesu attēlus foto-video vai kino filmēšanā bez viesu iepriekšējas piekrišanas. Viesnīcas personāla piedalīšanās jebkurā filmēšanā tiek veikta, tikai saņemot Viesnīcas administrācijas iepriekšēju piekrišanu.

28. Viesnīcai ir tiesības atteikt izvietošanu un pakalpojumu sniegšanu personām, kuras traucē citu viesu atpūtai un dzīvošanai, kā arī pārkāpj šos Noteikumus. Viesnīcas administrācijai ir tiesības, viesiem pārkāpjot šos Noteikumus, lauzt pakalpojumu sniegšanas līgumu un pieprasīt nekavējoties apmaksāt jau sniegtos pakalpojumus un atstāt Viesnīcu. Viesnīcas noteikumu rupjas pārkāpšanas gadījumā viesnīcai ir tiesības informēt pašvaldības vai valsts policiju.

29. Viesnīca atbild par viesu mantu un īpašuma saglabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 12. nodaļas ceturto apakšnodaļu.

30. Viesa personas datu izmantošanu veic viesnīca saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un bezmaksas Šādu datu nodošana, Latvijas Republikas personas datu apstrādes likums, tikai lai sasniegtu mērķus, kas noteikti līgumā starp viesi un viesnīcu, jo īpaši, lai sniegtu pakalpojumus izmitināšanai vai pagaidu izmitināšanai, un arī papildu pakalpojumus. Viesnīcas pienākums ir veikt nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu vai nejaušu piekļuvi tiem, iznīcināšanu, mainīšanu, bloķēšanu, kopēšanu, Personas datu izplatīšanu, kā arī citas nepareizas darbības.

31. Šos noteikumus izstrādā valde “Jūrmala Golf Course “, SIA, saskaņā ar Latvijas Republikas civillikumu, Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas komerclikumu, likumu par preču apstrādi un Latvijas Republikas personas dati un citi piemērojamie normatīvie akti.

32. Gadījumā, ja viesis, neievērojot šos noteikumus, nolaidības vai kāda cita pārkāpuma dēļ ir radījis zaudējumus vai nodarījis kaitējumu viesnīcai, īpašuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā, trešajām personām vai viesnīcas viesiem, kā arī gadījumā, ja netiek ievērotas personāla instrukcijas, viesnīca par viesa darbībām nav atbildīga, un arī nekompensē zaudējumus. Viesa pienākums par amatpārkāpumu, šo noteikumu neievērošanu, kā arī viesnīcas bojājumiem, nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā īpašumam, trešajām personām un viesnīcas viesiem tiek nodrošināti ar Latvijas Republikas civillikumu, kodeksu Administratīvie likumpārkāpumu Latvijas. Noteikumu neievērošanas gadījumā (18. lpp., 25. lpp., 26. lpp., 28. lpp.) Paredz sankcijas (līdz brīvības atņemšanai), kas noteiktas ar Latvijas Republikas krimināllikumu, tā formulējumā nozieguma vai nozieguma izdarīšanas brīdī.

Komerclikums
Pieņemts: 13.04.2000. 01.01.2018.-

Civillikums
Pieņemts 28.01.1937. Redakcija 01.01.2017

Krimināllikums
Pieņemts: 17.06.1998. 07.11.2018.-

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
Pieņemts: 18.03.1999 Redakcija no 01.01.2019

LR administratīvo pārkāpumu kodekss
Pieņemts: 07.12.1984. Stājas spēkā: 01.07.1985.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

Fizisko personu datu apstrādes likums
Pieņemts: 21.06.2018. Stājas spēkā: 05.07.2018.

Compliments & Complains

Atsauksmes un pretenzijas

Rezervēt galdiņu

Iesūtiet rezervācijas pieprasījumu, un mēs sazināsimies ar jums pēc iespējas ātrāk, lai apstiprinātu rezervāciju.

Kļūstiet par biedru

Kluba biedra karte nenozīmē tikai atlaides un īpašus piedāvājumus tās īpašniekam. Kluba biedrs kļūst par galveno viesi privātajos kluba pasākumos, piedalās slēgtos turnīros, kas paredzēti tikai Jūrmalas golfa kluba biedriem, ir sabiedrībā ar cilvēkiem, kuru aizraušanās ir golfs, un saņem privilēģijas no mūsu partneriem un īpašus piedāvājumus semināriem un treniņiem ar mūsu labākajiem golfa instruktoriem.

Ko nodrošina kluba abonementa karte?

Neierob. Abi golfa laukumi

Neierob. DR bumbiņas

Bezm. Golfa somu glabāšana

10% Atlaide golda nodarbībām

20% Atlaide Green fee

25% Atlaide viesnīcai

10% Atlaide Restorānā

10% Atlaide Pro Shop

Bezm. Dalība turnīros

+ Īpašie piedāvājumi un dāvanas no mūsu partneriem

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu abonementu, aizpildiet kontaktformu